Ban Điều Hành

Tổng Giám đốc
Tên : Nguyễn Như Sơn
Sinh năm : 20/12/1988
Nguyên quán : Thanh Hóa
Nơi sinh : Thanh Hóa
Cư trú : Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : 0243.2021099
Chức vụ hiện tại
Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Vị trí: Tổng giám đốc
Tổ chức: Công ty cổ phần cơ điện Vinaconex
Thời gian bổ nhiệm: 08/2019
Vị trí: Thành viên HĐQT
Tổ chức: Công ty cổ phần cơ điện Vinaconex
Thời gian bổ nhiệm: 03/2023
Quá trình công tác
  • 2010 - 03/2013: Kỹ sư tại Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Vinaconex Xuân Mai
  • 04/2013 - 12/2013: Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai
  • 01/2014 - 08/2015: Trưởng phòng Quản lý dự án - Công ty CP TVTK & công nghệ Sitetech toàn cầu
  • 09/2015 - 01/2019: Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP TVTK & công nghệ Sitetech toàn cầu
  • 02/2019 - 08/2019: Phó phòng Phát triển dự án Ban Đầu tư kiêm nhiệm vụ Thư ký Phó Tổng Giám đốc Tông công ty cổ phần Vinaconex
  • 03/2019 - 01/2022: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex
  • 08/2019 - Nay: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cơ điện Vinaconex

Đăng ký nhận bản tin định kỳ
Đăng ký nhận thông tin định kỳ từ
VINACONEX M&E
Đăng ký
© 2020 Vinaconex M&E. Bảo lưu mọi quyền. Thiết kế website bởi Tất Thành