Hội đồng quản trị

Chủ tịch hội đồng quản trị
Tên : Nguyễn Xuân Thanh
Sinh năm : 24/12/1978
Nguyên quán : Hà Nội
Nơi sinh : Hà Nội
Cư trú : Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại : 0243.2021099
Chức vụ hiện tại
Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Vị trí: Chủ tịch HĐQT
Tổ chức: Công ty cổ phần cơ điện Vinaconex
Thời gian bổ nhiệm: 03/2023
Vị trí: Phó giám đốc
Tổ chức: Ban Thăng Long - Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex)
Thời gian bổ nhiệm: 08/2023
Quá trình công tác
  • 08/2002 - 09/2007: Kỹ sư tại Công ty cổ phần xây dựng số 2 (Vinaconex 2)
  • 10/2007 - 07/2008: Phó trưởng phòng ĐT&QLDA - Công ty cổ phần xây dựng số 2 (Vinaconex 2)
  • 08/2008 - 12/2009: Phó trưởng phòng thị trường - Công ty cổ phần xây dựng số 2 (Vinaconex 2)
  • 01/2010 - 05/2011: Phó giám đốc Ban thị trường - Công ty cổ phần xây dựng số 2 (Vinaconex 2)
  • 06/2011 - 02/2012: Phó giám đốc Ban thị trường, Phụ trách Ban thị trường - Công ty cổ phần xây dựng số 2 (Vinaconex 2)
  • 03/2012 - 02/2019: Giám đốc Ban thị trường - Công ty cổ phần xây dựng số 2 (Vinaconex 2)
  • 02/2019 - 03/2019: Phó Giám đốc Ban Xây dựng - Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex)
  • 03/2019 - 08/2023: Phó tổng giám đốc - Công ty cổ phần Vimeco
  • 08/2023 - Nay: Phó giám đốc Ban Thăng Long - Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex)
Đăng ký nhận bản tin định kỳ
Đăng ký nhận thông tin định kỳ từ
VINACONEX M&E
Đăng ký
© 2020 Vinaconex M&E. Bảo lưu mọi quyền. Thiết kế website bởi Tất Thành